Patronat medialny

Targi Pracy i Edukacji w Białej Podlaskiej

11
paź 2022

21 października w godzinach 9.00-15.00 w hali sportowej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pod hasłem „Innowacyjność firm – współpraca biznesu i nauki” odbędą się XI Targi Pracy i Edukacji. Przedsięwzięcie ma przybliżyć potrzeby i możliwości lokalnego, polskiego rynku pracy oraz zapewnić możliwość wymiany doświadczeń.

Podczas targów będą prowadzone wykłady dla przedsiębiorców, pracowników szkół, uczelni oraz osób uczących się i poszukujących pracy.

Program Targów Pracy i Edukacji:

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 – Występ zespołu „Chwilka” prowadzonego przez Ireneusza Parafiniuka

9.15 – 9.45 – Uroczyste otwarcie i powitanie zaproszonych gości

9.45 – 10.00 – Występ zespołu „Chwilka”

10.00 – 11.00 – Stanowiska wystawiennicze – Prezentacja innowacyjnych firm

11.00 – 11. 45 – Dziesiątka Rzecznika – wykład pana Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, sala 214 II p.

11.00 – 11. 45 – Innowacyjność na rynku pracy – Ewa Marczuk i Rafał Mirończuk doradcy zawodowi PUP, wykład skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, sala 216 II p.

12. 00 – 12.45 – Projekt zmiany przepisów w zakresie kształcenia zawodowego dr n.pr. Marek Woch Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców sala 214 II p.

13.00 – 13.45 – dr Joanna Żurakowska-Sawa sala 214 II p.2

14.00 – 14.45 – Spotkanie pana Adama Abramowicza Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z przedsiębiorcami obecnymi na Targach, sala 214 II p.

12.15 – 13.00 – Innowacyjność na rynku pracy – Ewa Marczuk i Rafał Mirończuk doradcy zawodowi PUP, wykład skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, sala 216 II p.

13.15 – 14.00 – dr Magda Zwolińska-Ligaj sala 216 II p.

13.00 – 15.00 – Obiad

15.00 – Podsumowanie XI Targów Pracy i Edukacji – Ewa Koziara Dyrektor

CEiPM OHP w Białej Podlaskiej.

Ponadto:

– Pokaz pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w miejscu pracy, makijaż biznesowy – organizowane przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Sędzikówny p.s. „Inka” w Białej Podlaskiej.

– Prezentacja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej

– Wystawa prac Macieja Falkiewicza

– Wystawa prac Daniela Ludwiczuka www.ludwiczuk.art.pl
– Wystawa prac Ewy Borowskiej

– Stoiska Spódzielni Socjalnej „Wspólna Chata” z Tucznej

– Stoiska SAD POL-u Zrzeszenia Producentów Owoców i Warzyw w Polubiczach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Katolickie Radio Podlasie.


0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook